×
Your cart is empty.
Prečerpávacia stanica PPS 1000

Prečerpávacia stanica PPS 1000

1,200.00

JE URČENÁ NA:

Prečerpávanie splaškových vôd z domácností, malých firiem, obcí v rámci tlakovej kanalizácie.
V prečerpávacej stanici je použitý systém tlakovej kanalizácie PRESSKAN® overený skúsenosťami z viac ako 20 ročnej prevádzky.

Dokumenty na stiahnutie

icon box image

Informačný leták

0000

SYSTÉM PRESSKAN ® VYUŽÍVA MALÉ PROFILY KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ 40MM, ČO MÁ NIEKOĽKO VÝHOD:

 • úzke výkopy,
 • nie je potrebné spádovanie,
 • hĺbka rýhy 90 – 120 cm (nezamŕzajúca pôda),
 • optimálne dimenzie potrubia zaručujú samočistiaci efekt.

UVEDENÉ PREDNOSTI SPOLU S ĎALŠÍMI VÝHODAMI:

 • bezobslužná prevádzka,
 • nízke náklady na stočné,
 • nízka spotreba elektrickej energie,
 • spoľahlivosť systému overená viac ako 20 ročnou prevádzkou,
 • ochrana životného prostredia,
 • dostupný servis a náhradné diely

SYSTÉM PRESSKAN ® VYUŽÍVA MALÉ PROFILY KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ 40MM, ČO MÁ NIEKOĽKO VÝHOD:

 • úzke výkopy,
 • nie je potrebné spádovanie,
 • hĺbka rýhy 90 – 120 cm (nezamŕzajúca pôda),
 • optimálne dimenzie potrubia zaručujú samočistiaci efekt.

 

Ako to funguje?

ČERPACIA STANICA SA SKLADÁ:

 • Plastová samonosná vodotesná čerpacia šachta DN800 H
  2000mm
 • Ponorné kalové čerpadlo NP 16-5-01 na 400V
 • NP 16-5-02 na 230V
 • Poisťovací ventil , spätná klapka, guľový uzáver, PE potrubie
 • Ovládacia automatika THS so si gnalizáciou poruchy,snímačom hladiny a vypúšťaním.
 • Káblová chránička DN 40 dĺžka 25/50m, podľa požiadavky

Naša spoločnosť Polyen s.r.o. Vám zabezpečí dodávku čerpacej plastovej šachty, technológie a čerpadla. Obdržíte od nás presné pokyny na správne uloženie a obsyp čepracej šachty, odporučenia na u miestnenie riadiacej jednotky. Po uložení šachty príde náš technik a odborne zapojí a sprevádzkuje čerpadlo v šachte. Následne Vás poučíme o správnom používaní prečerpávacej stanice a jej priebežnú údržbu. Získate všetky doklady potrebné ku kolaudácií Vašej stavby, vrátane pokynov a kontaktov v prípade poruchy čerpadla. Pri výskyte poruchy, prichádza náš technik do 24/48hodín, ktorý odstráni poruchu, v prípade že čerpadlo nebude možné sprevádzkovať na mieste, technik Vám zapojí nové čerpadlo bez ďalšej výmeny.