×
Your cart is empty.

Naše služby

Naše služby

Hĺbenie skruží

Budovanie prečerpávacích staníc hĺbením

Vysoká spodná voda a hlboké čachty nad 6 metrov znamenajú vysoké náklady na vybudovanie čerpacích staníc. Naša spoločnosť je schopná hĺbením spustiť skruže do hĺbky 13,5 m do priemeru DN3000 mm. Týmto spôsobom Vám vybudujeme prečerpávaciu stanicu lacnejšie a rýchlejšie ako bežnými dostupnými mechanizmami. Zabezpečujeme dodávku na kľúč.

Dodávka a montáž ATS

Výstavba ATS staníc
Optimalizácia projektu
Výstavba stavebnej časti ATS
Montáž technologickej časti ATS
Od výkresu po spustenie

Budovanie prečerpávacích staníc

Od projektu až po spustenie.

Od domových prečerpávacích staníc až po komunálne prečerpávacie stanice.

Používame naše stroje a na celý proces dohliadajú naši overení pracovníci. Zabezpečenie dodávky stavebnej a technologickej časti na kľúč.

Vsakovacie systémy

Dodávka a montáž vsakovacích objektov.

Tlaková kanalizácia

Výstavba tlakovej kanalizačnej siete

Prevádzka tlakovej kanalizácie

Zváranie plastov

Naša spoločnosť disponuje niekoľkými typmi zváracích strojov
Zabezpečujeme zváranie technických plastov PE, PP
Zabezpečujeme zváranie PE potrubí do DN1200 mm, vrátane protokolov
Zabezpečujeme zváranie nerezových prvkov podľa požiadavky pre stavebníctvo a potravinárstvo